Karistusõigus. Üldosa

Ava otsing

XIII. OSAVÕTT


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. Mõiste ja liigid
  2. 2. Aktsessoorsus
   1. 2.1. Mõiste
   2. 2.2. Nõuded põhiteole
  3. 3. Eriline isikutunnus
   1. 3.1. Mõiste ja liigitusalused
   2. 3.2. Ehtne eridelikt
   3. 3.3. Mitteehtne eridelikt
  4. 4. Kihutamine
   1. 4.1. Mõiste
   2. 4.2. Objektiivne koosseis
    1. 4.2.1. Mõiste
    2. 4.2.2. Põhjuslikkus
    3. 4.2.3. Kommunikatiivsus
    4. 4.2.4. Kihutamine tegevusetusega
   3. 4.3. Subjektiivne koosseis
    1. 4.3.1. Tahtluse sisu
    2. 4.3.2. Agent provocateur
    3. 4.3.3. Põhiteo konkretiseeritus
   4. 4.4. Omnimodo facturus
   5. 4.5. Täideviija ekstsess
    1. 4.5.1. Mõiste
    2. 4.5.2. Liigid
   6. 4.6. Eksimus
    1. 4.6.1. Error in persona
    2. 4.6.2. Eksimus tahtluses
  5. 5. Kaasaaitamine
   1. 5.1. Mõiste
   2. 5.2. Objektiivne koosseis
    1. 5.2.1. Liigid
    2. 5.2.2. Seos põhiteoga
     1. 1) Põhiteo soodustamine
     2. 2) Põhjuslikkus
     3. 3) Ühendteooriad
    3. 5.2.3. Aeg
   3. 5.3. Subjektiivne koosseis
    1. 5.3.1. Tahtlus
     1. 1) Sisu
     2. 2) Ühesuunaline tahtlus
    2. 5.3.2. Neutraalne kaasabi
   4. 5.4. Eksimus
   5. 5.5. Loobumine
   6. 5.6. Tegevusetus
  6. 6. Erinevate toimepanemisvormide kombinatsioonid
   1. 6.1. Erinevad isikud
   2. 6.2. Üks isik
  7. 7. Vajalik osavõtt
   1. 7.1. Mõiste
   2. 7.2. Konvergents
   3. 7.3. Vastandumine
  8. 8. Osavõtukatse
   1. 8.1. Mõiste ja kohaldamisalused
   2. 8.2. Liigid
    1. 8.2.1. Kuriteole kihutamise katse
    2. 8.2.2. Nõustumine kuriteoettepanekuga
    3. 8.2.3. Kokkulepe kuriteo kaastäideviimiseks
   3. 8.3. Loobumine
   4. 8.4. Deliktistruktuur
  9. 9. Skeemid
   1. 9.1. Eriline isikutunnus
   2. 9.2. Täideviija ekstsess
   3. 9.3. Kaastäideviimise ja kaasaaitaja piiritlemine formaal-objektiivse ja teovalitsemisteooria alusel