Karistusõigus. Üldosa

Ava otsing

III. KARISTUSSEADUS


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. Karistusseaduse mõiste
  2. 2. Karistusseadustiku struktuur
  3. 3. Karistusõigusnormi struktuur
   1. 3.1. Mõisted
   2. 3.2. Primaar- ja sekundaarnorm
   3. 3.3. Üldosa normid
   4. 3.4. Eriosa normid
    1. 3.4.1. Üldine struktuur
    2. 3.4.2. Koosseisu ülesehitus
     1. 1) Paragrahvis üks koosseis
     2. 2) Koosseisude ülesehituse liigid
     3. 3) Süüteokoosseisude tüübid
    3. 3.4.3. Sanktsioon
    4. 3.4.4. Määratlevad ja regulatiivsed normid eriosas
   5. 3.5. Paragrahv ja selle pealkiri
   6. 3.6. Hüpotees, dispositsioon ja sanktsioon
  4. 4. Karistusseaduse kohaldamine
   1. 4.1. Tõlgendamine
    1. 4.1.1. Mõiste
    2. 4.1.2. Tõlgendusvormid
     1. 1) Grammatiline
     2. 2) Süstemaatiline
     3. 3) Ajalooline
     4. 4) Teleoloogiline
     5. 5) Ametlik
     6. 6) Konformne
     7. 7) Võrdlev
    3. 4.1.3. Tõlgendamise süsteem
    4. 4.1.4. Tõlgenduspiirid: laiendav ja kitsendav tõlgendamine
   2. 4.2. Seaduselünk
    1. 4.2.1. Mõiste
    2. 4.2.2. Lünga täitmine
     1. 1) Lähtekoht
     2. 2) Analoogiaotsustus
     3. 3) Pöördotsustus
     4. 4) Rõhutamisotsustus
     5. 5) Absurdiotsustus
   3. 4.3. Subsumeerimine
    1. 4.3.1. Mõiste
    2. 4.3.2. Subsumeerimisjuhend KarS jaoks
    3. 4.3.3. Tõlgendamine ja subsumeerimine
  5. 5. Süütegude kogum
   1. 5.1. Mõiste ja terminoloogia
   2. 5.2. Teoainsus ja teomitmus
   3. 5.3. Ideaalkogum
    1. 5.3.1. Mõiste
    2. 5.3.2. Vormid
    3. 5.3.3. Kuritegu ja väärtegu üheaegselt
   4. 5.4. Reaalkogum
   5. 5.5. Mitteehtne kogum
    1. 5.5.1. Mõiste
    2. 5.5.2. Mitu tegu vastab ühele koosseisule
    3. 5.5.3. Seadusainsus
     1. 1) Mõiste ja liigid
     2. 2) Spetsiaalsus
     3. 3) Subsidiaarsus
      1. a) Mõiste
       1. a) Mõiste
       2. b) Formaalne
       3. c) Materiaalne
      2. 4) Konsumeerimine
      3. 5) Õiguslik väljund
      4. 6) Loomulik teoainsus
    4. 5.6. Ne bis in idem
   6. 6. Koosseisu valiktuvastamine
    1. 6.1. Tõendatus kriminaalasjas
    2. 6.2. In dubio pro reo
    3. 6.3. Ehtne valikulisus
    4. 6.4. Mitteehtne valikulisus
    5. 6.5. Järel- ja eelpendents
   7. 7. Aegumine
    1. 7.1. Mõiste ja õiguslik olemus
    2. 7.2. Materiaal- ja menetlusõiguslik käsitlus
     1. 1) Materiaalõiguslik
     2. 2) Menetlusõiguslik
     3. 3) Ühendteooria
     4. 4) Riigikohus: materiaalõiguslik käsitlus
     5. 5) Aegumine ja isiku süüdimõistmine
    3. 7.3. Süüteo aegumine
    4. 7.4. Otsuse täitmise aegumine
   8. 8. Karistusseaduse kehtivuspiirid
    1. 8.1. Mõiste ja terminoloogia
    2. 8.2. Ajaline kehtivus
     1. 8.2.1. Mõiste
     2. 8.2.2. Kergem karistusseadus
     3. 8.2.3. Raskem karistusseadus
     4. 8.2.4. Seaduse muutumise aeg
     5. 8.2.5. Konkreetne käsitlusviis
     6. 8.2.6. Seaduse kehtestamine ja tühistamine
     7. 8.2.7. Süüteo aeg
    3. 8.3. Ruumiline kehtivus
     1. 8.3.1. Mõiste
     2. 8.3.2. Territoriaalsuspõhimõte
     3. 8.3.3. Kaitsepõhimõte
     4. 8.3.4. Universaalsuspõhimõte
     5. 8.3.5. Süüteo koht
      1. 1) Ubikviteet
      2. 2) Distantsdelikt
    4. 8.4. Isikuline kehtivus
     1. 8.4.1. Mõiste
     2. 8.4.2. Kohaldamistingimused
     3. 8.4.3. Passiivne isikupõhimõte
     4. 8.4.4. Aktiivne isikupõhimõte
     5. 8.4.5. Indemniteet ja immuniteet
      1. 1) Mõiste
      2. 2) Parlamendisaadiku materiaalõiguslik indemniteet
      3. 3) Kõrgema riigiametniku menetluslik immuniteet
      4. 4) Diplomaatiline immuniteet
    5. 8.5. Asenduspõhimõte
    6. 8.6. Kehtivuspõhimõtete konkurents
   9. 9. Skeemid
    1. 9.1. Süüteo koha ja aja sõltuvus koosseisutüübist
    2. 9.2. Tõlgendamine ja lünk
    3. 9.3. Süütegude kogum
    4. 9.4. Koosseisu valiktuvastamine
    5. 9.5. Karistusseaduse kehtivuspõhimõtte
    6. 9.6. Karistusseaduse kehtivuspiirid